sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

AKT-Oblouk ? R300x300x40mm

Основные параметры:
Теплопроводность: 1,06 W.m-1.K-1
Температура: 1250°C
Объемный вес: 2100 kg/m3

Budujete-li kachlova kamna libovolnych rozmeru, jiste dbate hlavne na spravnou volbu stavebniho materialu. A prave v techto ohledech Vam muze byt napomocen tento vynikajici prvek, s jehoz pomoci dosahnete bleskove akumulace tepla a jejiho nasledneho salani do okolniho prostoru. Tvarovka s perfektnimi vlastnostmi, co se tyce objemove hmotnosti, ale take pevnosti a odolnosti.