sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

AKT3-Oblouk ? R550x300x40mm

Основные параметры:
Теплопроводность: 1,5 W.m-1.K-1
Температура: 1200°C
Объемный вес: 2680 kg/m3

Akumulace pro hypokausty 3. generace, respektive tvarovka, ktera Vam predklada prvotridni parametry, co se tyce objemove hmotnosti a nasledneho prenosu tepla. Behem kratkeho okamziku po zatopeni se muzete tesit na dostatecnou akumulaci a nasledne vyrazne salani do vytapeneho prostoru. Pevnost, kvalita a snadna manipulovatelnost jsou naprostou samozrejmosti.