sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

APK-Oblouk ? R880x300x40 mm

Основные параметры:
Вес: 5,3Kg
Объемный вес: 1000 kg/m3

Produkt, ktery sve primarni uplatneni nachazi hlavne u teplovzdusnych krbu. Je to zpusobeno predevsim schopnosti pojivat vyprodukovane teplo, kdy dochazi k rychlemu zahrati krbu a okamzitemu salani tepla do patricnych prostor. Mezi pozitivni vlastnosti specialniho dilu pari take odolnost proti teplotnim zmenam. Pozitivni predpoklady lze spatrit v lehke uprave tvarovky a jeji zdravotni nezavadnosti.