sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

AKT-Zakladni tvarovka 1000x300x40mm

Основные параметры:
Теплопроводность: 1,06 W.m-1.K-1
Температура: 1250°C
Объемный вес: 2100 kg/m3

Tvarovka vhodna pro hypokausty, tedy akumulacni topidla, jejichz hlavnim predstavitelem jsou kuprikladu kachlova kamna. Od tohoto kvalitniho stavebniho prvku je ocekavana predevsim rychla akumulace tepla, s naslednym salanim do patricneho prostoru. To je samozrejme dosazeno v te nejlepsi mozne mire. Vyrobek neni vhodne aplikovat do mist, kde by mohlo dojit k primemu kontaktu s ohnem.