sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

APK-Zakladni deska 600x300x40 mm - 7,2kg

Основные параметры:
Размеры: 600x300x40 mm
Вес: 7,2Kg
Объемный вес: 1000 kg/m3

Produkt, ktery sve primarni uplatneni nachazi hlavne u teplovzdusnych krbu. Je to zpusobeno predevsim schopnosti pojivat vyprodukovane teplo, kdy dochazi k rychlemu zahrati krbu a okamzitemu salani tepla do patricnych prostor. Mezi pozitivni vlastnosti specialniho dilu pari take odolnost proti teplotnim zmenam. Pozitivni predpoklady lze spatrit v lehke uprave tvarovky a jeji zdravotni nezavadnosti.